Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

Nguyên quán Mỹ hòa - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 23/01/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán Mỹ hòa - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán Mỹ hòa - Long Xuyên - An Giang hi sinh 23/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bé

  Nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Bé, nguyên quán Bình Hòa - Châu Thành - An Giang hi sinh 18/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Cao Văn Bé

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Cao Văn Bé, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...