Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Beo

Nguyên quán Tân Châu - Phú Châu - An Giang

Hi sinh 17/04/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Beo

  Nguyên quán Tân Châu - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Beo, nguyên quán Tân Châu - Phú Châu - An Giang hi sinh 17/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Văn Beo

  Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Lê Văn Beo, nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1932, hi sinh 16/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Lê Văn Beo

  Nguyên quán Kiến Thành - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Lê Văn Beo, nguyên quán Kiến Thành - Chợ Mới - An Giang hi sinh 17/04/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Beo

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Beo, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1930, hi sinh 20/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...