Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

Nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 28/07/1983

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường

  Nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cường, nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang hi sinh 28/7/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cường

  Nguyên quán Thanh Minh - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Cường, nguyên quán Thanh Minh - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 05/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán Phú An - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán Phú An - Phú Tân - An Giang hi sinh 12/04/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Mai Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 16/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...