Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Điền

Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

Hi sinh 29/05/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Điền

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Điền, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang hi sinh 29/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Chung Văn Điền

  Nguyên quán Thái Tân - Thái Nguyên - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Chung Văn Điền, nguyên quán Thái Tân - Thái Nguyên - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Điền Văn Cúc

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Điền Văn Cúc, nguyên quán Hà Nam Ninh hi sinh 12/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Điền Văn Mai

  Nguyên quán Ninh Phúc - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Điền Văn Mai, nguyên quán Ninh Phúc - Hoa Lư - Hà Nam Ninh, sinh 1958, hi sinh 9/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...