Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Điệp

Hi sinh 10/10/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Điệp

  Nguyên quán Campuchia

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Điệp, nguyên quán Campuchia, sinh 1954, hi sinh 21/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp

  Nguyên quán Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Sơo Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệp, nguyên quán Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Sơo Bình, sinh 1947, hi sinh 20/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Điệp

  Nguyên quán Hùng Dũng - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Điệp, nguyên quán Hùng Dũng - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 23/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Phi Văn Điệp

  Nguyên quán Ngọc Hiệp - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Phi Văn Điệp, nguyên quán Ngọc Hiệp - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1947, hi sinh 19/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...