Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Dự

Nguyên quán Bình Đức - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 13/03/1988

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dự

  Nguyên quán Bình Đức - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dự, nguyên quán Bình Đức - Long Xuyên - An Giang hi sinh 13/3/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự

  Nguyên quán Nhuệ - Dương - Châu Giang - Hải hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự, nguyên quán Nhuệ - Dương - Châu Giang - Hải hưng, sinh 1962, hi sinh 7/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự

  Nguyên quán Nhuệ - Dương - Châu Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự, nguyên quán Nhuệ - Dương - Châu Giang - Hải Hưng, sinh 1962, hi sinh 7/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...