Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồ

Nguyên quán An Hội - Chợ Mới - An Giang

Hi sinh 21/01/1987

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồ

  Nguyên quán An Hội - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hồ, nguyên quán An Hội - Chợ Mới - An Giang hi sinh 21/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ AHLS Hồ Văn Mên

  Nguyên quán An Thạnh - Thuận An - Bình Dương

  Liệt sĩ AHLS Hồ Văn Mên, nguyên quán An Thạnh - Thuận An - Bình Dương, sinh 1953, hi sinh 5/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hồ

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - - Tây Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hồ, nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - - Tây Ninh, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...