Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòa

Nguyên quán Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 24/07/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòa

  Nguyên quán Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hòa, nguyên quán Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang hi sinh 24/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán Vũ Hồn - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán Vũ Hồn - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 04/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Hòa

  Nguyên quán Đồng ích - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đặng Văn Hòa, nguyên quán Đồng ích - Vĩnh Phú, sinh 1957, hi sinh 03/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Hòa

  Nguyên quán Hải Phòng

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hòa, nguyên quán Hải Phòng hi sinh 15/04/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...