Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Kết

Nguyên quán An Phú - Tịnh Biên - An Giang

Hi sinh 02/03/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kết

  Nguyên quán An Phú - Tịnh Biên - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kết, nguyên quán An Phú - Tịnh Biên - An Giang hi sinh 2/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết

  Nguyên quán Minh Hải - Vân Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, nguyên quán Minh Hải - Vân Lâm - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 28/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Trần Văn Kết

  Nguyên quán Long Sơn - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Kết, nguyên quán Long Sơn - Phú Tân - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết

  Nguyên quán Minh Hải - Vân Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, nguyên quán Minh Hải - Vân Lâm - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 28/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...