Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Khải

Nguyên quán Huệ Đức - Thoại Sơn - An Giang

Hi sinh 28/03/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khải

  Nguyên quán Huệ Đức - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khải, nguyên quán Huệ Đức - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 28/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải

  Nguyên quán Thị Lang - TX Hòa Bình - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải, nguyên quán Thị Lang - TX Hòa Bình - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp
 3. Liệt sĩ Phan Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Phan Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...