Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Khuyến

Nguyên quán Châu Thành - An Giang

Hi sinh 06/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khuyến

  Nguyên quán Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khuyến, nguyên quán Châu Thành - An Giang hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Văn Khuyến

  Nguyên quán Bình Phước Xuân - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Lê Văn Khuyến, nguyên quán Bình Phước Xuân - Chợ Mới - An Giang hi sinh 10/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Lê Văn Khuyến

  Nguyên quán Bình Phước Xuân - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Lê Văn Khuyến, nguyên quán Bình Phước Xuân - Chợ Mới - An Giang hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mìn

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mìn, nguyên quán An Giang hi sinh 03/06/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...