Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Lữ

Nguyên quán An Hòa - Trảng Bàng - Tây Ninh

Sinh 1939

Hi sinh 10/02/1976

Cấp bậc Nhân viên An ninh

Đơn vị Xã An Hòa

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lữ

  Nguyên quán Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lê Văn Lữ, nguyên quán Vĩnh Phú hi sinh 21/04/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lữ Văn Khắng

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Lữ Văn Khắng, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé, sinh 1951, hi sinh 2/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Lữ Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lữ Văn Thái

  Nguyên quán Phủ Đình - Kỳ Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Lữ Văn Thái, nguyên quán Phủ Đình - Kỳ Sơn - Nghệ Tĩnh, sinh 1960, hi sinh 07/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...