Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Mới

Nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh

Hi sinh 19/05/1905

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mới

  Nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mới, nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 02/07/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Mới

  Nguyên quán Hiệp Thạnh - Gò Dầu - - Tây Ninh

  Liệt sĩ Đặng Văn Mới, nguyên quán Hiệp Thạnh - Gò Dầu - - Tây Ninh hi sinh 26/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Mới

  Nguyên quán Phước Trạch - Gò Dầu - - Tây Ninh

  Liệt sĩ Lê Văn Mới, nguyên quán Phước Trạch - Gò Dầu - - Tây Ninh, sinh 1930, hi sinh 27/01/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...