Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huyền

Hi sinh 05/03/1979

Đơn vị C15 E273

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 05/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Long Mỹ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...