Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh CẦU

Nguyên quán Ninh Hưng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1929

Hi sinh 18/07/1948

Đơn vị Thư ký xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 18/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Huỳnh Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Huỳnh Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tam Phước - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...