Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Anh Hùng

Nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1963

Hi sinh 14/04/1984

Cấp bậc A Trưởng

Đơn vị D 6 - E 2 - F 330

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Anh Hùng

  Nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Anh Hùng, nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1963, hi sinh 14/04/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Anh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Anh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 14/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Anh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Anh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Nga sơn - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Anh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Anh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...