Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Anh

Nguyên quán Ninh Hung - Ninh Hòa - Phú Khánh

Hi sinh 4/8/1980

Cấp bậc B1

Đơn vị D2 - E812

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 14/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Lâm - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...