Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Bơi

Nguyên quán Vĩnh Trung - Nha Trang - Khánh Hòa

Hi sinh 12/1950

Cấp bậc CBCS

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Bơi

  Nguyên quán Vĩnh Trung - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Bơi, nguyên quán Vĩnh Trung - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bơi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện Cái Nước - Thị trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
 3. Liệt sĩ Huỳnh Đắc Bơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đắc Bơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Bơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Bơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...