Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Châu Hưng

Nguyên quán Nhơn Lập - Tân Thạnh - Long An

Hi sinh 9/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Châu Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Châu Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hảo - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hành Thịnh - Xã Hành Thịnh - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...