Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Châu Phê

Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

Hi sinh 05/10/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Châu Phê

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Châu Phê, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 5/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/3/1959, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Huỳnh Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Châu Văn Phê

  Nguyên quán Vĩnh Xương - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Châu Văn Phê, nguyên quán Vĩnh Xương - Phú Châu - An Giang hi sinh 20/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...