Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Châu Trinh

Nguyên quán Tam Kỳ - Quảng Nam Đà Nẵng

Sinh 1950

Hi sinh 23/4/1980

Đơn vị E4 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Châu Trinh

  Nguyên quán Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Huỳnh Châu Trinh, nguyên quán Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng, sinh 1950, hi sinh 23/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Châu Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Châu Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nghĩa Lâm - Xã Nghĩa Lâm - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Phan Châu Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Châu Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...