Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

Nguyên quán Phường 18 - Quận 11 - Hồ Chí Minh

Sinh 1959

Hi sinh 24/03/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

  Nguyên quán Phường 18 - Quận 11 - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng, nguyên quán Phường 18 - Quận 11 - Hồ Chí Minh, sinh 1959, hi sinh 24/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 24/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 24/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...