Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Chí

Sinh 1946

Hi sinh 26/10/1972

Cấp bậc H1

Đơn vị K11

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

  Nguyên quán Phường 18 - Quận 11 - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng, nguyên quán Phường 18 - Quận 11 - Hồ Chí Minh, sinh 1959, hi sinh 24/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chí Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Chí Ninh

  Nguyên quán Tân Uyên - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Ninh, nguyên quán Tân Uyên - Sông Bé, sinh 1959, hi sinh 14/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chí

  Nguyên quán Xuân Đường - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chí, nguyên quán Xuân Đường - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 13/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...