Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Chiểu

Nguyên quán Điện Trung - Điện Bàn - Quảng Nam

Sinh 1909

Hi sinh 6/8/1964

Cấp bậc Cán bộ

Đơn vị An Ninh T4 - Khu SGGĐ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ A1 - Lai Châu
 3. Liệt sĩ Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 4. Liệt sĩ Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đà Lạt - Phường 5 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
 5. Xem thêm các kết quả khác...