Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công Nghĩa

Nguyên quán Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh 1955

Hi sinh 27/12/1978

Đơn vị C2 D305 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Nghĩa

  Nguyên quán Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Công Nghĩa, nguyên quán Hồ Chí Minh, sinh 1955, hi sinh 27/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Sơn Nam - Xã Xuân Sơn Nam - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Huỳnh Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Hải - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...