Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh

Nguyên quán Tân Bình - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Hi sinh 2/1951

Cấp bậc Du kích

Đơn vị xã Tân Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh

  Nguyên quán Tân Bình - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh, nguyên quán Tân Bình - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 02/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 15/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...