Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Công

Nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định

Sinh 1932

Hi sinh 16/05/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH CÔNG

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ HUỲNH CÔNG, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định, sinh 1932, hi sinh 16/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ huỳnh công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...