Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Dần

Nguyên quán Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

Sinh 1926

Hi sinh 16/07/1953

Cấp bậc BT huyện Đoàn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Dần

  Nguyên quán Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Dần, nguyên quán Vĩnh Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa, sinh 1926, hi sinh 16/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Huỳnh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòn Dung - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Minh - Xã Đức Minh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...