Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Dận

Nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa

Sinh 1945

Hi sinh 30/12/1967

Đơn vị BĐ thành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Dận

  Nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Dận, nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa, sinh 1945, hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Huỳnh Dận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Dận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòn Dung - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 8/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hà Dận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Dận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...