Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Điếc

Hi sinh 1973

Cấp bậc Cán bộ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Điếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Điếc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Điếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Điếc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Điếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điếc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Krông Nô - Đắk Lắk
 4. Liệt sĩ Hai Điếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hai Điếc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...