Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Đức Thuận

Nguyên quán Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa

Hi sinh - /10/1988

Cấp bậc H2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Đức Thuận

  Nguyên quán Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Thuận, nguyên quán Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Huỳnh Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 6/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòn Dung - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Quang - Xã Phước Quang - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...