Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Giàu

Nguyên quán Tân Bửu - Biên Hòa - Đồng Nai

Hi sinh 6/9/1980

Cấp bậc H1

Đơn vị C3 - D1 - E5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Giàu

  Nguyên quán Tân Bửu - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Giàu, nguyên quán Tân Bửu - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 6/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Giàu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 6/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...