Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh H Hùng

Nguyên quán Mỹ Thanh - Long An

Sinh 1965

Hi sinh 3/10/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh H Hùng

  Nguyên quán Mỹ Thanh - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh H Hùng, nguyên quán Mỹ Thanh - Long An, sinh 1965, hi sinh 03 - 10 - 1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Trần H Thế Hùng

  Nguyên quán Vĩnh Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần H Thế Hùng, nguyên quán Vĩnh Xuân - Thanh Hóa hi sinh 3/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Huỳnh H Hựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh H Hựng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 3/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lộc Ninh - Thị trấn Lộc Ninh - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước
 4. Liệt sĩ H

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ H, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...