Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hải

Sinh 1954

Hi sinh 5/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Giang - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510.3885268
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ huỳnh hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đắk Mil - Đắk Lắk
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hải

  Nguyên quán Long Châu - Vĩnh Long

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hải, nguyên quán Long Châu - Vĩnh Long, sinh 1957, hi sinh 22/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...