Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hiền

Sinh 1945

Hi sinh 20/4/1966

Cấp bậc B1

Đơn vị C277

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tam Thái - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...