Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Minh

Nguyên quán Mỏ Cày - Bến Tre

Sinh 1947

Hi sinh 30/11/1968

Cấp bậc B phó

Đơn vị D 265

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Minh

  Nguyên quán Mỏ Cày - Bến Tre

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Minh, nguyên quán Mỏ Cày - Bến Tre, sinh 1947, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...