Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hùng Cường

Hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 2. Liệt sĩ Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Huỳnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hửu - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...