Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hữu Linh

Hi sinh 8/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Linh

  Nguyên quán Tịnh Bình - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Linh, nguyên quán Tịnh Bình - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình, sinh 1957, hi sinh 8/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Linh

  Nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Linh, nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Linh

  Nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Linh, nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Linh

  Nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Linh, nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...