Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước

Nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1965

Hi sinh 29/11/1984

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D2 E777

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước

  Nguyên quán Tân Huế - Thanh Bình - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước, nguyên quán Tân Huế - Thanh Bình - Đồng Tháp hi sinh 04/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước

  Nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước, nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1965, hi sinh 29/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước

  Nguyên quán Tân Huế - Thanh Bình - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước, nguyên quán Tân Huế - Thanh Bình - Đồng Tháp hi sinh 4/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...