Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Huy Tuyên

Đơn vị C3 - D2 - E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Huy Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Huy Tuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Lê Huy Tuyên

  Nguyên quán Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Huy Tuyên, nguyên quán Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa hi sinh 13/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Lê Huy Tuyên

  Nguyên quán Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Huy Tuyên, nguyên quán Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa hi sinh 13/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Võ Huy Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huy Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NT Tỉnh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
 5. Xem thêm các kết quả khác...