Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Kế Chánh

Nguyên quán Thiện Trung - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1943

Hi sinh 30/11/1964

Cấp bậc Xã đội trưởng

Đơn vị Xã thiện Trung

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Kế Chánh

  Nguyên quán Thiện Trung - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Kế Chánh, nguyên quán Thiện Trung - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 30/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Kế Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kế Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Minh - Xã Đức Minh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ huỳnh chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...