Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh KhÁnh Minh

Nguyên quán Cẩm Đường - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 2/2/1988

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị MT 479

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Khánh Minh

  Nguyên quán Cẩm Đường - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Khánh Minh, nguyên quán Cẩm Đường - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 2/2/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phạm Minh KhÁnh

  Nguyên quán Ngũ Phúc - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Minh KhÁnh, nguyên quán Ngũ Phúc - An Thụy - Hải Phòng hi sinh 9/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...