Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Kim Trì

Nguyên quán Thanh Hoá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Kim Trì

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Huỳnh Kim Trì, nguyên quán Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Kim Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kim Trì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Cam Lộ - Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Huỳnh Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Hanh - Xã Cát Hanh - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trì

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trì, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1922, hi sinh 09/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...