Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Lại

Hi sinh 7/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Mỹ - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510.3885268
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tín - Bình Định
 2. Liệt sĩ Huỳnh Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Châu - Xã Bình Châu - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ HUỲNH TẤN LẠI

  Nguyên quán Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HUỲNH TẤN LẠI, nguyên quán Ninh Hòa - Khánh Hòa hi sinh 9/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấu Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấu Lại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...