Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Long Hoàng

Nguyên quán Bến Thủ - Long An

Hi sinh 10/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Long Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Long Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 2. Liệt sĩ Huỳnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 27/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Huỳnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Vĩnh Lợi - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...