Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Mai

Cấp bậc A Trưởng

Đơn vị Biệt động Cái Bè

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Diêu Trì - Thị trấn Diêu Trì - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...