Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Mạnh

Sinh 1945

Hi sinh 30/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Văn - Xã Phổ Văn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tổ dân phố 2, TT Đức Phổ,, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
ĐT: 0055 3 859 317 - 055 3 859 214 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Thanh Tây - Xã Hoài Thanh Tây - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 2. Liệt sĩ Huỳnh Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...