Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Minh Hưng

Nguyên quán Xuân Thọ

Hi sinh 24/8/1984

Cấp bậc A phó

Đơn vị C1 - D 445 - E 5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hưng

  Nguyên quán Xuân Thọ

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hưng, nguyên quán Xuân Thọ hi sinh 24/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Minh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 24/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hảo - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...