Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh N Hùng

Nguyên quán mỹ phước - Bến Cát

Sinh 1966

Đơn vị qđndvn

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh N Hùng

  Nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát

  Liệt sĩ Huỳnh N Hùng, nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát, sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh N Hùng

  Nguyên quán Mỹ phước - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh N Hùng, nguyên quán Mỹ phước - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh N Hùng

  Nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh N Hùng, nguyên quán Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh N Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh N Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 7/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Bến Cát - Thị trấn Mỹ Phước - Huyện Bến Cát - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...