Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Năm

Hi sinh 12/12/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Năm

  Nguyên quán Đức Phổ - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Năm, nguyên quán Đức Phổ - Quảng Ngãi, sinh 1933, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Huỳnh Năm

  Nguyên quán Đức Phổ - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Năm, nguyên quán Đức Phổ - Quảng Ngãi, sinh 1933, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Huỳnh Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...